пребарување

Oracle E-Business Suite

Оваа страница моментално е достапна само на српски и на англиски јазик. Во тек е превод на македонски јазик.

Oracle E-Business Suite (EBS) je u potpunosti integrisan modularan paket poslovnih aplikacija. Pruža podršku gotovo svim poslovnim procesima u preduzeću, u okviru proizvodnje, prodaje, finansija, nabavke, projekata, marketinga i drugih poslovnih funkcija.

Bez obzira da li je implementiran jedan ili više modula, Oracle E-Business Suite pomaže da se unaprede poslovni procesi, smanje troškovi i brže donose poslovne odluke. Baziran je na Internet aplikacijama koje u potpunosti podržavaju elektronsko poslovanje - povezuju preduzeće s njegovim dobavljačima i kupcima, ali i sa zaposlenima koji korišćenjem pretraživača mogu pravdati putne troškove, ažurirati sopstvene podatke u kadrovskoj evidenciji ili podneti zahtev za nabavku. Dostupan je za naručivanje kao modul ili kao kompletno rešenje.

Modularnost, otvorenost i velika prilagodljivost EBS-a, kao i veliko iskustvo Sage u razvoju i implementaciji poslovnih informacionih sistema, omogućiće korisniku da implementacijom EBS-a dobije optimalno rešenje za svoje potrebe:

 • odabirom za implementaciju onih modula / poslovnih procesa EBS-a koji su potrebni korisniku,
 • integracijom postojećih aplikacija koje kvaliteno podržavaju neke procese i
 • razvojem dodatnih programskih elemenata koji podržavaju specifične potrebe kupca.

Saga je dugogodišnji sertifikovani partner kompanije Oracle, a od 2005. godine (tadašnja Saga Infotech, koja od 2011. godine ne postoji kao pravno lice, već je inkorporirana u Sagu) je ''Oracle eBS Track Partner'' osposobljen za implementaciju Oracle-ovog ERP rešenja E-Business Suite. U 2007. godini Saga Infotech je učestvovala na dva velika projekta implementacije EBS-a u Narodnoj banci Srbije i u JAT Airways-u..

 

Metodologija implementacije sistema Oracle E-Business Suite

Saga za impelentaciju informacionog sistema Oracle E-Business Suite primenjuje AIM (Application Implementation Methodology) metodologiju. Primenom ove specijalizovane metodologije, implementacija ovog složenog informacionog sistema se izvodi efikasno i sa vrhunskim rezultatima.

Kompanija Oracle je namenski razvila AIM metodologiju za implementaciju sistema E-Business Suite. Metodologija podržava implementaciju svih delova E-Business Suite-a: Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM). AIM podržava i sve aktivnosti projekta uključujući planiranje, definiciju zahteva, modelovanje poslovnih procesa, prilagođavanje, integraciju s drugim sistemima, konverziju podataka, projektovanje arhitekture aplikacije i tehničke arhitekture (uključujići mrežu i servere), sistem izveštavanja, zaštitu i kontrolu prava pristupa sistemu.

 

Prevod sistema Oracle E-Busines Sistema na srpski jezik

Saga je prevela sistem Oracle E-Business Suite na srpski jezik u sklopu projekta implementacije ovog ERP sistema u preduzeće Jat Airways i u Narodnu banku Srbije. Prevedeni su moduli:

 • Glavna knjiga
 • Obaveze prema dobavljačima
 • Potraživanja od kupaca
 • Upravljanje gotovinom
 • Osnovna sredstva
 • Nabavka
 • Elektronska nabavka
 • Upravljanje zalihama
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje obukom

 

Kontakt:
Milentija Popovića 9, Sava Centar
11070 Beograd, Srbija
Tel: (+381) 11 2603 268, (+381) 11 3111 353, (+381) 11 2206 294, (+381) 64 8554 920
Fax: (+381) 11 3108 567 
E-mail: office@saga-infotech.net