CTI proizvodi

Оваа страница моментално е достапна само на српски и на англиски јазик. Во тек е превод на македонски јазик.

Sektor za elektronsko poslovanje u partnerstvu sa vodećim svetskim kompanijama na polju CTI: Intel, Dialogic i Avaya nudi pun spektar CTI proizvoda i servisa potrebnih za uspešnu implementaciju kontakt centra, kao glavnog mesta kontakta firme sa klijentima putem telefona, e-maila, faxa ili Interneta.

Govorni automati predstavljaju rešenje računarske telefonije koje omogućuje korisnicima da bez učešća operatera (osim kada to sami zatraže) pristupe velikoj količini informacija preko običnog telefona, kao i da istim putem iniciraju određene radnje, kao što su glasanje, vršenje rezervacija, pokretanje i kontrola transakcija i slično.

Govorni automati, robusne arhitekture i višestruko provereni u praksi (npr. Eurosong) zasnovani su na CT komponentama renomiranog proizvođača Intel Dialogic, implementirani po zahtevima naručioca u okruženju CT ADE, mogu da obuhvataju:

 • Biranje opcija telefonskom tastaturom (tonsko biranje)
 • Upite u baze podataka i njihovo ažuriranje
 • Slanje i primanje SMS poruka
 • Slanje i primanje fax-ova
 • Slanje i primanje e-mail poruka

Pored ovih rešenja zasnovanih na multikanalnoj platformi raspolažemo sa rešenjima za govornu komunikaciju sa pozivaocem (ASR i TTS) kroz saradnju i suvlasništvo u kompaniji AlfaNum:

AlfaNumASR

Sistem za prepoznavanje kontinualnog govora na srpskom jeziku ba

ziran na prepoznavanju fonema.

AlfaNumTTS

Sistem za sintezu govora na osnovu teksta na srpskom jeziku sa ugrađenim elementima prirodne intonacije.

U korak sa trendovima visoke tehnologije i potrebom da se integrišu dve vodeće tehnologije savremenog radnog okruženja – računar i telefon, Saga je 1996. godine započela proces razvijanja CTI (Computer Telephony Integration) aplikacija. Kroz strateške analize, konsalting, dizajn, transfer znanja, outsourcing, implementaciju i podršku, podigli smo naš odnos sa korisnicima na najviši mogući nivo.

Zahvaljujući servisima globalne mreže i partnerstvu sa dve vodeće svetske kompanije na polju CTI (Dialogic, Intel – 31. decembar 1997. godine i Avaya Communications – 26. mart 1998. godine), naši dugoročni angažmani su se proširili i produbili na sve sfere poslovanja.

Sa više od 80% implementiranih CTI sistema u zemlji, Saga je zauzela lidersku poziciju na ovom polju..

U CTI odeljenju takođe je proizveden i vrlo sofisticirani uređaj - registrofon (namenjen snimanju telefonskih i radio veza). Registrofon predstavlja sklop hardverskih i softverskih komponenti dizajniranih za potrebe praćenja telefonskog saobraćaja i snimanja telefonskih razgovora. Njegova upotreba moguća je kako na javnim, tako i na privatnim telefonskim centralama, a planirano je da podrži i stari telefonski servis (POTS). Modularna arhitektura sistema dozvoljava distribuiranu instalaciju sa centralizovanim nadgledanjem prikupljanja podataka. Budući da je potpuno dizajniran u Sagi, registrofon je veoma fleksibilan i lako prilagodljiv korisničkim zahtevima.

CTI Saga robne marke:

 1. GATI (interaktivni govorni sistem)
 2. REGISTROFON (sistem za snimanje telefonskih i radio veza)

Naši planovi su da neprestano proširujemo i modernizujemo naša rešenja u domenu IP telefonije, prepoznavanju govora i pretvaranja teksta u govor (zajedničko istraživanje sa Univerzitetom u Novom Sadu), kao i da implementiramo call centre širom zemlje.

Portfolio:

 • Mobilna Telefonija Srbije 064 – call centar
 • Beogradski vodovod i kanalizacija – call centar
 • Raiffeisen Bank, Yugoslavia – call centar
 • Mobtel 063 – call centar• Mobibank – standardna plaćanja i uplata pre-paid kredita / 063 9696
 • Pro Monte – provera stanja na računu korisnika / 069 888
 • Pričaonica za mlade / 041 333 444
 • Sportski rezultati / 041 100 100 i 063 9612
 • Govorna pošta / 041 333 555
 • Pobednik – TV Pink dečji kviz šou / 041 20 20 20
 • Hugo – BK TV dečji kviz šou / 041 240 111 i 063 654 321
 • Gold Rush – BK TV kviz šou / 063 9825
 • Halo Pink – anketa gledalaca, kratak sadržaj TV serija / 041 111 333
 • Astro Shop / 041 300 100
 • Tarot horoskop / 041 300 500
 • Šale / 041 40 40 40
 • Humanitarni brojevi / 063 9694 & 063 9695
 • Muzika / 041 240 222 & 041 240 333 & 041 240 240

i mnogi drugi...

Sektor za elektronsko poslovanje (SEP)

direktne linije: (011) 3108 680, 3108 690
e-mail: ebusiness@saga.rs