Podrška

Оваа страница моментално е достапна само на српски и на англиски јазик. Во тек е превод на македонски јазик.

Technical support tim u okviru Sektora za elektronskog poslovanje Sage organizovan je da pruži adekvatnu tehničku podršku svim svojim komitentima među kojima su renomirane domaće banke i banke koje su osnovane u Srbiji i Crnoj Gori sa učešćem stranog kapitala, te Centar za elektronsko poslovanje Pošte, kao i niz drugih organizacija kao i državnih i gradskih organa.


Naša svakodnevna komunikacija sa klijentima obavlja se preko e-mail adrese na koju se budući klijenti mogu i prijaviti za korišćenje podrške:

  • e-banking@saga.rs koja predstavlja “Single Point of Contact” namenjen našim korisnicimai preko e-mail adrese
  • ceppsupport@saga.rs koja je “Single Point of Contact” za Centar za elektronsko poslovanje Pošte i indirektno je namenjena njihovim komitentima.

Obe gore navedene adrese služe kao primarni kanal za pružanje tehničke podrške pri radu sa e-banking aplikacijama i govornim automatima. U Zavisnosti od dogovora sa komitentom, moguće je definisati potpuno novu e-mail adresu za kontakt samo sa njim.

U okviru redovnog radnog vremena sektora za elektronsko poslovanje, tj. u periodu od 9 do 17 časova svakog radnog dana, komitentima stoji na raspolaganju i fiksni telefon kao sekundarni kanal komunikacije sa timom za pružanje tehničke podrške.

Kako bismo svojim komitentima omogućili tehničku podršku 24 sata dnevno – 7 dana u nedelji uveli smo i dežurni mobilni telefon za hitne intervencije u svim uslovima koji služi za identifikaciju poznatih dolazećih poziva. Na taj način moguće nam je pristupiti preko svih kanala.

Sa strane klijenta definiše se odgovorna osoba za prihvatanje supporta, sa atributima:

1. IME I PREZIME ovlašćene osobe
2. POSLOVNA JEDINICA (ulica i broj, grad i poštanski broj)
3. RADNO MESTO ovlašćene osobe (funkcija koju obavlja)
4. BROJ FIKSNOG TELEFONA ovlašćene osobe
5. BROJ MOBILNOG TELEFONA ovlašćene osobe / *opciono
6. E-MAIL ADRESA ovlašćene osobe

Da bismo u najkraćem mogućem vremenu odgovorili zahtevima naših klijenata, svaka primedba/zahtev dobija svoj jedinstveni identifikacioni broj. Automatskom notifikacijom/obaveštenjem o prelasku is statusa u status koja sadrži ID primedbe i osnovne detalje vezane za primedbu odgovorna osoba klijenta dobija informacije o aktuelnim stanjima njihove primedbe/zahteva.


Sektor za elektronsko poslovanje (SEP)
direktne linije: (011) 3108 680, 3108 690
e-mail: ebusiness@saga.rs