пребарување

Klasifikacija Cloud infrastrukture

Оваа страница моментално е достапна само на српски и на англиски јазик. Во тек е превод на македонски јазик.

Privatni Cloud (Private Cloud)

Privatna Cloud infrastruktura je u vlasništvu organizacije i njome upravlja sama organizacija (kompanija) ili treća lica koja to rade za njih (outsourcing). Ovakav model može da bude fizički smešten u okviru prostorija organizacije ili dislociran na neko drugo mesto. IT infrastruktura se fizički smešta u posebno tehnički definisane prostore koji se nazivaju data centri.

Zajednički Cloud (Community Cloud)

Kod ovog modela, infrastruktura je deljena između nekoliko organizacija i pruža podršku grupi organizacija (ili kompanija) koje dele iste interese, kao što su misija i vizija, sigurnosna politika i slično. Kao i u prethodnom slučaju, njime može biti upravljano od strane interno zaposlenog osoblja, ili kroz outsourcing model usluga.

Javni Cloud (Public Cloud)

U ovom slučaju sistem je u posedu kompanije koja se bavi prodajom Cloud usluga i dostupan je svim pojedincima i poslovnim subjektima. Ovde se podrazumevaju svi servisi i usluge koji su putem globalne mreže javno dostupni krajnjem korisniku bez obzira na njihovu lokaciju. Dobar primer su socijalne mreže (Facebook, Twitter…).

Hibridni Cloud (Hybrid Cloud)

Model koji je sastavljen od dva ili više prethodno navedenih (Private, Community, Public) u kome svaki od njih ostaje nezavisan, ali su međusobno povezani prateći definisane standarde i procedure kako bi se obezbedila mobilnost podataka između njih. Tako, na primer, velika kompanija može svoj sistem da drži većinom u privatnom oblaku, dok neke poslovne funkcije može da prebaci u javni oblak (slanje velikog broja mailova, recimo) kako bi rasporedila opterećenje sistema prema svojim potrebama.