пребарување

Области на работење

Инфраструктура

Сага може да понуди, проектира и инсталира целокупна IT инфраструктура која е потребна на една компанија. Нашите партнерства со светски компании и обучените вработени гарантираат врвна услуга. Инженеринг, структурно каблирање, активна мрежна опрема, серверски и клиентски решенија, HW/SW, антивирусна заштита, безбедност-биометрија, LAN/WAN мрежи, IP телефонија, Infocus проектори. Подетално...

Телекомуникации

Во оваа област Сага има врвно искуство во имплементација на најразлични технологии, како на Enterprise, така и на Telco/Carrier пазарот на оператори и провајдери. Voice over IP, WAN/LAN, FR/ATM, Telco/Carrier решенија, IP/MPLS, SDH, DWDH, Network Management решенија, Soft Switch решенија, Cable Distribution System. Подетално...

Business Critical Computing и Data центри

Wintel и RISC/UNIX базирани производи и решенија, серверски решенија и серверски оперативни системи, SAN/NAS, HP Openview, Network Management решенија, кластери, High Availability решенија, поддршка, консалтинг и консалтинг од областа на безбедноста.

Клиентски/desktop решенија

Wintel Based производи и решенија, UNIX/JAVA, JAVA Desktop System, Star Office, Mozilla, оперативни системи, office апликации, периферна опрема

Collaboration & Enterprise Content Management

Document management, Oracle Collaboration Suit, Microsoft SharePoint®, Microsoft Exchange®, Sun-JAVA Enterprise System...

Контакт центри

Во оваа област Сага нуди производи и решенија за банкарски системи, за Telco/Carrier провајдери и оператори, додека некои решенија можат да се користат и во индустријата за забавни продукти, посебно на полето IVR. Повикувачки центри, IVR (Interactive Voice Response), Контакт центри, Registrofon, CRM (Customer Relationship Management). Подетално...

Мултиканални системи за пристап за презентирање на податоци и вршење сигурни трансакции

Пакетите за електронско банкарство од Сага им овозможуваат на корисниците да извршуваат банкарски дејности и трансакции од било кое место, и од било кој апарат (пристапен канал), SMS, факс, интернет, телефон, мобилен телефон... 25 од 39 банки кои делуваат во Србија се наши клиенти во различни области, додека од областа на клирингот Сага моментално е партнер со СИТЕ 39 БАНКИ во Србија. eBanking, mBanking, KUBA, WEPLAT, WEPLATD, TBS, kliring, бизнис автоматизација, eSecurity. Подетално...

Бизнис решенија

ERP (Enterprise Resource Planning), Business Intelligence, Data Warehouse, Fraud Management, Revenue Assurance HP Openview, Enterprise Resource Planing, Avizo, Navision. Подетално...

Професионални сервиси

Сага својата понуда ја заокружува со професионалните сервиси од областите на едукација, консалтинг, дизајн и поддршка. Сага е авторизиран сервисен центар за производи од следните партнери: HP, Sun Microsystems, Fujitsu Technology Solutions, APC, Hitachi Data Systems...

ERP (Enterprise Resource Planning), Business Intelligence, Data Warehouse, Fraud Management, Revenue Assurance HP Openview, Enterprise Resource Planing, Avizo, Navision. Подетално...