пребарување

Основни информации за компанијата

Сага МК Дооел Скопје

Основана: 2009 година.

Седиште на компанијата
тел/факс: +389 (0) 2 32 22 554
e-mail: info@saga.mk
Васил Главинов 14/2, мезанин (зграда Тифани)
1000 Скопје
Македонија


Сага д.o.o. Белград

Основана: 1989 година.

Седиште на компанијата
Булевар Зорана Ѓинѓиќа 64а
(GTC House)
11070 Белград, Србија

Телефон: +381 (0) 11 3108 500
Факс:
: +381 (0) 11 3108 567
E-mail адреса:: office@saga.rs


Тип на организација
:
Компанијата е во приватна сопственост,
друштво со ограничена одговорност

Мнозински сопственик е New Frontier Holding GmbH (NFH)


Други компании кои работат во рамките на системот New Frontier Group:


New Frontier Group - Русија
Romsys - Румунија
Technoserv Consulting - Rусија, Украина
Xapt - Мађарска, САД, Канада, Аустралија
NF CSB - Словенија
New Frontier Poland - Пољска
Tegetdot - Србија
Teligent - Русија
New Frontier Innova - Србија
Smart - Србија
NPS - Србија


Компании кои работат во рамките на системот Сага
:
Сага ЦГ д.o.o. Подгорица (Сага е сопственик на 100% од компанијата)
Сага РС д.о.о. Бања Лука (Сага е сопственик на 100% од компанијата)
Сага МК ДООЕЛ Скопје (Сага е сопственик на 100% од компанијата)
Смарт д.о.о. Нови Сад (Сага е сопственик на 60% од компанијата)
НПС д.о.о. Београд (Сага е сопственик на 60% од компанијата)
New Frontier Innova д.о.о. Београд (Сага е сопственик на 100% од компанијата)Број на вработени во регионот:
>290