пребарување

Pravna pouka

Osnovni podaci o preduzeću i pravna pouka za komunikaciju putem e-maila

Сага МК Дооел Скопје
Васил Главинов 14/2, мезанин (зграда Тифани)
1000 Скопје
Македонија

тел/факс: +389 (0) 2 32 22 554
e-mail: info@saga.mk

EMBS (matični broj iz Centralnog registra): 6458092
EDB (poreski broj iz UJP): MK 4057009500568

NLB Tutunska Banka:
Denarski račun: 210-0645809201-31
IBAN: MK07210701000641854
Swift: TUTNMK 22

ERSTE Sparkasse Banka
Denarski račun: 250-1010000816-49
IBAN: MK07250101000081649
Swift: INSBMK22

ProCredit Banka
Denarski račun: 380-2730408001-83
IBAN: MK 07 380-2-730 408-012-50
Swift: PRBUMK22XX

KOMERCIJALNA BANKA
Denarski račun: 300-0000029605-73

HALKBANKA
Denarski račun: 270-0645809201-38

Pravna pouka:
Informacija sadržana u ovoj poruci namenjena je samo osobi ili pravnom licu kome je adresirana. Poruka može da sadrži materijal koji je poverljiv ili namenjen samo određenom krugu osoba. Svaki pregled, kopiranje, distribucija i druga upotreba ove poruke, ili preduzimanje bilo kakve radnje koja je u vezi sa ovom porukom, zabranjeno je svim osobama ili pravnim licima kojima ova poruka nije namenjena. Ukoliko ste ovu poruku dobili greškom, molimo Vas da kontaktirate pošiljaoca i obrišete kompletnu poruku sa svih računara. Preduzeće Saga d.o.o. Beograd nije odgovorno za tačan i potpun prenos ove poruke kao ni za eventualno kašnjenje i bilo kakvu slučajnu štetu koja bi mogla da bude posledica prijema ili korišćenja ove poruke.